Archives mensuelles mars 2021


29 Martsa…Tolom-panafahana…Fisaonam-pirenena : « Mitomany valala » manoloana tsangambato isika


Iza amin’ireo mpanao politika efa nifandimby teo Ambohijatovo na Moramanga sy teny Avaratr’Ambohitsaina, sy/na ireo nanao rodobe nampifanojoan’ny kisendrasendra( ?) no tena mandova ny fitiavan-tanindrazana nahafatifaty (foana , dsanatria) ny mpitolona tamin’ny taona 47 ? Iza no sahy hiteny fa tsy nohetsehan’ny tombony ho azy manokana ireo nijoro eo anatrehan’ny tsangambaton’ny tantara ? Iza no nandeha tsy novoizina te-hiseho am-pitiavana (tokoa) amin’ny fanompoana ny fireneny ? Tsy fanamarihana ny « faharesena » nanoloana ny « paika politika » nataon’ny mpanjanaka ve no anton’ny fanamarihana ny 29 martsa hatrizay hatrizay ? Satria misy, ary mbola hisy hatrany ny sarivongana mpanompo « hery hafa » tsy miady ho amin’ny tombotsoa itambaran’ny Gasy mihitsy. Continuer la lecture


RATSIRAKA Didier Ignace : Tsy maintsy ilaina (?)


Lahatsoaratra niseho an-gazety tamin’ny 07 oktobra2011 ity…. Fanahy iniana avoaka eto ho fahatsiarovanay eto amin’ny delireMadagascar  azy…

Noho ny antony tsy fisian’ny trano isitrihany eto Madagasuikara no mbola tsy ahatongavan-dRatsiraka, hoy ny mpomba azy eto an-toerana. Tsy nahazo fahazoan-dalana hiditra eto Ratsiraka, hoy ny Gazety namana. Ratsiraka dia manana ny heviny mikasika ny famahana ny olana eto Madagasikara, hoy ireo mpiara-dia aminy manokana. Fa Ratsiraka dia olan’ity Madagasikara ity,hoy ny fanazavan’izy tenany, tamin’ny fotoan’andro nahateo amin’ny fitondrana azy. Continuer la lecture


TRANO MANARA-PENITRA : Hisitraka tanana vaovao ny kaominina Bongatsara sy Anosy Avaratra


Toko telo mahamasa-nahandro. Manohana sy manampy ho an’ireo izay manana tetikasa fanorenana tanàna vaovao ny fanjakana. Nisy ny fanaovan-tsonia teny Anosy ny 25 Martsa 2021 teo amin’ny Ministera lefitra misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana , ny Société Générale Madagascar ary ny kaomina ambanivohitry Bongatsara sy Anosy Avaratra ho fanorenana tanàna vaovao . Tafiditra amin’ny veliranon’ny Prezidà Andry Rajoelina raha teo ity tetikasa ity. Continuer la lecture


MINISTERE DE LA POPULATION : Lancement régional de la plateforme « 50 Millions de Femmes Africaines »


Un atelier de « Lancement régional de la plateforme 50 Millions de Femmes Africaines ont la Parole et  Dialogue Pluri-acteurs pour l’Intégration de l’ODD  dans la planification locale» s’est tenu le 17, 18 et 19 mars 2021 dans la Région Analajirofo. Il est organisé par le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et la Promotion de la Femme en collaboration avec  l’ONG ENDA Madagascar  à travers son projet ‘’renforcement du rôle de la place des sociétés civiles du sud dans la mise en œuvre d’un agenda 2030 Transformateur’’. La réunion a rassemblé  le représentant de la Présidence de la République, le Représentant du Ministre le Population,  de la Protection Sociale et la Promotion de la Femme, les Représentants du Ministère de la Jeunesse et du sport, du Ministère du Commerce et de l’Artisanat, du Ministère de la Santé et ceux des Chambres de Commerce et de l’Industrie des Régions Analajirofo et Atsinanana,  les maires des communes rurales de Vavatenina et de Foulpointe, le Président, la Vice-Présidente, des membres du CA experts  en genre et  l’équipe de la direction exécutive d’enda Madagascar, les entrepreneurs femmes ainsi que les Organisations de la Société Civile femmes des deux régions.

Autonomisation des femmes

Cet atelier a un double  objectif. Le premier objectif s’inscrit dans la promotion du développement économique des femmes entrepreneurs  de la région à travers le numérique pour trouver des  informations sur la gestion d’entreprises, l’accès aux services financiers, la création d’opportunités commerciales en ligne et l’accès aux ressources de formation, contribuant ainsi à leur autonomisation financière. Ainsi, elles feront partie des millions de femmes des pays du Comesa. Le second objectif a pour objectif de renforcer la capacité des parties prenantes dans l’intégration du développement durable dans les planifications locales de développement, plus particulièrement les femmes et les jeunes à travers le cadre d’un dialogue pluri-acteurs. Ces deux objectifs sont complémentaires et  permettront de faire contribuer à l’atteinte de l’ODD 5 « parvenir à l’égalité entre les sexes et à l’autonomisation des femmes ».

Résultats attendus

Les partenaires de mise en œuvre et les Organisations Partenaires des bénéficiaires potentiels ont le même niveau d’informations sur le projet et sont sensibilisés et mobilisés pour la mise en place et la promotion de la plateforme ; Les enjeux et les défis du projet en vue de l’amélioration du statut socio-économique des femmes entrepreneurs sont présentés et bien compris par tous les acteurs ; Les rôles et les responsabilités de chaque entité seront clarifiés et une esquisse de plan d’action sera élaborée et acceptée par tous les acteurs ; L’intégrations du genre « promouvoir l’égalité entre les sexes » sera effective dans les planifications de développement local ; Les  rôles et les responsabilités des trois parties prenantes (PPP) sont clarifiés et un engagement sera rédigé, accepté et diffusé.

Recueillis par Lynda A.