Archives mensuelles septembre 2021


BAOLAI:MARO ENTANA VAOVAO 1er choix MANAMAIVANA NY ANDAVANANDRO


Eo amin’ ny sehatra ara – toekarena dia maro ireo orinasa fanta- daza eto amintsika izay manavao ny tolotra omeny ny mpanjifa. Tsy diso anjara amin’ izany ny tranombarotra « Baolai » etsy Soarano, Analakely ary Bazar be Toamasina.

« Hanampiana ny rehetra hanamaivana amin’ ny rotoroton’ ny andavanandro dia maro isankarazany ny entana « 1er choix » sady vaovao ato aminay. Izay natao mifanaraka amin’ ny filàna sy ny  fahefa-mividin’ny tsirairay hatrany » hoy ny tompon’ andraikitra. Ny atsipiran’ izany rehetra izany dia azo fantarina ao amin’ny site web sy pejy facebook baolai ary ao amin ny laharana finday 034 56 288 21 (ora fiasana). Dia hiavaka ao anatin ‘ny maro ny volana oktobra hoavy miaraka amin’ ny tranombarotra « Baolai ». Continuer la lecture


ONG TAHEZA : Miantso ireo malala-tanana hanampy amin’ny famatsiana fitaovam-pianaran’ireo ankizy sahirana.


Is it a choice? not diligence? Many Malagasy children today do not go to school due to difficulties. Are you sick Am I sick? And are we sick of seeing it. Let’s help each other.Safidy ve? tsy fahazotoana ve? Ankizy Malagasy maro ankehitriny no tsy tafiditra antsekoly nohon’ny fahasahiranana. Maharary anao ve? Maharary ahy ve? Ary maharary antsika ve mahita azy? Andao hifanampy.

Anisany sakana tsy ahafahan’ny ray aman-dreny mampiditra ny zanany an-tsekoly ny tsy fahampian’ny enti-manana amin’ny fividianana ireo fitaovam-pianarana. Vao maika manampy trotraka ny fiakaran’ny vidin’izy ireny. Manana vina hanome “kits scolaires” 200 ho an’ireo ankizy sahirana ao amin’ny fokontany Manarintsoa sy Andranomanalina ny ONG TAHEZA (TAnora HEry sy ozatrin’ny Zandry Afara).

Continuer la lecture