Catégorie Interview…Anterivava


FITORE DAKA : Une Suissesse-Kosovar volontaire


Délire Madagascar (DM) : Fitore Daka, présente-toi aux lecteurs de Délire Madagascar !

Fitore Daka (FD) : « Fitore Daka comme tu viens de le dire. Je viens de Suisse. Certains se diront en Suisse on a rarement entendu un prénom comme Fitoré. En effet, je suis en Suisse depuis que j’ai l’âge de six mois, mais mes origines sont du Kosovo, un pays albanophone. Je suis bilingue, français-albanais. J’ai fait une formation en tant que psychologue sociale. On s’intéresse au comportement humain dans une société en interaction avec les autres, et avec son environnement. Je suis titrée psychologue. Mais ma spécialisation est en psychologie sociale. Continuer la lecture


MANANDAFY Mahery Lanto : Tsy lova ny MFM fa fotokevitra


Délire Madagascar (DM): Manandafy Mahery Lanto, ianao dia mavitrika tokoa amin’ny fiakarana Don-dresaka. Inona no azo ambara amin’izao taombaovao izao?

Manandafy Mahery Lanto (MML): « Dia mirary soa ho an’ny vahoaka malagasy manerana an’i Madagasikara. Ny zavatra azo ambara angamba dia mbola betsaka ny sehatra azo trandrahana amin’ity taona 2017 ity. Dia mila “optimism” ilay izy. Ary aoka isika tsy hanaratsy fotsiny. Satria marina fa mety ratsy ny zavatra miseho, fa mba hanatsara, mba asiana “optimism” ilay fiainam-pirenena. Fa raha tsy izany isika dia hilentika eto foana”

DM: Ianao ve mpandinika fiarahamonina sa mpanao politika? Iza amin’izay roa izay?

MML: “Tsy hay! Izay fandraisan’ny olona azy! Inona moa no azoko tenenina ankoatra izay? Izay fandraisan’ny olona azy. Rehefa hoy ny olona hoe manao politika dia manao politika. Raha hoy ny olona hoe manao hatsikana dia manao hatsikana. Raha hoy ny olona hoe mandinika politika dia mandinika politika. Aleo ny olona no hijery an’izany.”

DM: Ianao manokana ve manana eritreritra hitarika ny antoko MFM any aoriana any?

MML: “Ny antoko MFM dia tsy lova fa fotokevitra. Dia ny asa atao ao anatiny no hitsarana azy. Mbola eo izao ny Sekretera Jeneraly Rakotovozaha Olivier. Mbola eo izao ny PN Manandafy Rakotonirina. Aleo izy hanao ny asany.”

Anterivava nataon-dRazaka Oliva

 

 


COURS ACEEM 30 TAONA : Tsy niova Ratrema William


Tsy niova ny Profesora Ratrema William fa dia mbola manohy soamantsara mijoro amy maha mpanabe azy. Tsy miova toa izany koa ny bika aman’endrika nahafantarana azy hatramin’ny ela. Tsy manana ny sariny tany amy 30 taona lasa izahay, kanefa inoana fa ankoatra ny volofotsy manambara ny maha raiamandreny be, dia mora fantariny amin’ny endrika nahalalana azy ihany ny lehilahy.

Anterivava nataon’ny Délire Madagascar an’ity mpanabe fanta-daza ity. Ny Profesora Ratrema William, Filoha mpamorina ny ACEEM
Continuer la lecture


FOFIKRI-ILAFY FFPM : Saribao vita amy fako


Ny Akany Avoko FFPM Ambohidratrimo, toerana fitaizana ireo zatovovavy apetraky ny Fitsarana eo ambany fiahian’ny FFPM (Fiombonan’ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara), dia mamokatra an’io karazana arina (saribao) vita amy fako sy ravinkazo io. Hisy fampiofanana mikasika izany eny amy Foibe Fitaizana Kristiana (FOFIKRI) Ilafy. Tafa nifanaovan’ny Délire Madagascar tamy Rtoa Ranivoharimanitra Fanjavola, Talen’ny FOFIKRI-FFPM.

Continuer la lecture


PEDOPHILIE A NOSY MITSIO : Roland Vilella en parle


 

1

Roland Vilella, ancien responsable de l’ONG PSF

Rebondissement de l’affaire de pédophilie à Nosy Mitsio d’il y a dix ans ! La presse, aujourd’hui à travers les media en ligne et les journaux, recommence à en parler. Selon des sources, le tristement célèbre pédophile suisse vient de regagner Madagascar. Sur le site change.org sous le titre  « nous ne nous tairons pas » 1800 personnes  signent une pétition de protestation. Sur le site Amazone publication du livre « Prédateurs et Complices » à télécharger qui relate toute l’affaire depuis l’origine. Roland Vilella accuse le suisse André Gogniat, et soutient mordicus les causes de Mahamodou, Président du fokontany de Mitsio, et de dame Vonizara, la mère d’une des victimes.

Interview exclusive accordée à Délire Madagascar. Continuer la lecture