Archives mensuelles août 2021


Ambatovy et Communautés de base (COBA) : Renouvellement des contrats de transfert de gestion.


Ambatovy collabore étroitement avec lescommunautés de base (COBA) dans le cadre de la protection et de la conservation de l’environnement autour de son site minier à Moramanga. Six

(6) d’entre elles vont bientôt renouveler leurs contrats de transfert de gestion de ressources naturelles dont cinq (5) COBA, à savoir, Miaro ny Tontolo Iainana (MTI), Ezaka sy Fandrosoana (EF), Telomira, FITAMA et Ambohimanarivo Ala Maintso (AAM) pour une durée de dix ans et Velonaina de Morarano Gara pour trois ans.

Continuer la lecture


Ambatovy : Hanome vatsim-pianarana ireo mpianatra zazavavy avy amin’ny fianakaviana marefoHo fandraisany anjara amin’ny fampiroboroboana ny fanabeazana dia hanolotra vatsim-pianarana ho an’ireo mpianatra zazavavy avy amin’ireo fianakaviana marefo ao anatin’ny faritra iasany ao Toamasina sy Brickaville Ambatovy manomboka amin’ny taom-pianarana 2021-2022.

Tafiditra ao anaty tetika  filamatra io fanampiana ataon’Ambatovy io ka ankizy mahafeno ny fepetra
takiana ( fahazoana ny salanisa ilaina, fisoratana anarana amin’ireo sekolimpanjakana ao Toamasina I na II na Brickaville) mianatra ao amina sekoly 28 avy amin’ireo toerana ireo no voakasika.

Continuer la lecture


Entana vaovao: BAOLAI MAMPIHANTA NY MPANJIFA


Rehefa ankatoky ny volana Septambra toy izao dia maro ireo izay te hanavao ny ao antokantrano ao. Ao anatin’ izany indrindra dia vao nahatonga entana lohalaharana amin’ ny kalitao nyTranombarotra « Baolai » etsy Soarano, Analakely ary ao Bazar be Toamasina.
« Maro azo hisafidiana tsara nyentana ato aminay. Ny antsipiriany izany  rehetra izany dia azo fantarina ao amin’ ny « site web » sy pejy fb : baolai ary ao amin’ ny 034 56 288 21 (amin’ ny ora fiasana) … » hoy ny tompon ‘ andraikitra.

Continuer la lecture


SEHA-PAMOKARANA AO ALAOTRA MANGORO: Nahomby ny ady sisika nataon’ny GSDM momba ny «agroécologie »


Fitsidihana ireo saha sekoly nanaovana fampiharana momba ny «agroécologie » sy atrikasa anaty efitrano hanombanana ny zava-bita sy hiaraha mitondra vahaolana manoloana ireo olana sedrain’ireo tantsaha noho ny fiovan’ny toetr’andro,  tsy fahampiana ara-tsakafo ary ny tsy fahampian’ny rotsakorana no nanamarihan’ny GSDM ny andro natokana ho an’ny « agroécologie » tao amin’ny faritra Alaotra Mangoro. Continuer la lecture