Archives mensuelles juillet 2018


FIZAFATO: Hitotorebika eny amin’ny ANS Ampefiloha


Zanak’i Toliara avy eto Antananarivo sy any amin’ny faritra maherin’ny 3000 no handrasana ho avy amin’ny fihaonamben’ny FIZAFATO rahampitso 28 jolay 2018. Ho fanamarihana ny fankalazana ny faha-40 taonan’ny fikambanan’ny zanaka ampielezan’ny faritany Toliara na FIZAFATO ity lanonana hotanterahina etsy amin’ny kianjan’ny ANS Ampefiloha ity, hoy ny birao nasionaly sy ny komity mpanomana ny fankalazana. Hanomboka amin’ny 10 ora maraina ny fety ka hifandimby hanafàna izany ireo mpanankato zanak’i Toliara. Hisy ny fizaràna nofon-kena mitam-pihavanana satria omby folo no hovonoina amin’io fotoana io.

Tolo-kevitra

Ny taona 1978 no nitsangana ny FIZAFATO. Fanabeazana ny olona hahay hifanampy no fototra ijoroan’ny fikambanana. Manoloana izany, miezaka hatrany ny FIZAFATO mitondra ny heviny eo anivon’ny fitondram-panjakana mba hampandrosoana ny faritra Atsimo. “Tsy miady amin’ny fanjakana izahay fa mangataka na mandroso hevitra kosa mba hahamety kokoa ny faritr’i Toliara”, hoy ny filoha nasionalin’ny fikambanana, Maharante Jean de Dieu nandritra ny valan-dresaka tamin’ny mpanao gazety androany 27 jolay 2018. Hevitra efa naroso ny fanajanonana ny fitaterana rano amin’ny alalan’ny kamiô. Ny fampiasana ny “pipeline” hitarihana ny rano no vahaolana hitan’ny fikambanana hamahana ny olan’ny tsy fisian-drano any Atsimo.

Horonan-tsary