Catégorie EditoTSY MAINTSY HIOVA NY GOVERNEMANTA : HO VOATAZONA HATRANY IREO TSY NAHOMBY


Mbola ho ela vao fantatry ny mpihazakazaka fa resaka tombotsoa sy akamakama fotsiny no mahatonga ny mpihogahoga manodidina azy hanao ny fanasohasoana. Raha amin’izao fotoana farany izao moa no misintanka sy tsy mety hibaby ireto akamany marobe ireto indray ny mpihazakazaka dia inona no hitranga ? Tsy maintsy ho fifanosora-potaka sy fifanesoana indray no mameno ny resaka. Ny mpisandosandoka sy ny mpanera dia efa nadio ny rano nitany fa tsy hohita intsony izy. Efa ampolo taonany maro no tsapa teto amin’ity firenena ity fa tsy ny toerana sy ny andraikitra mihitsy no mitady ny olona mendrika azy, fa ny olona no mifanosika hiady ny toerana tsy hay sy tsy fantany akory. Sanatria toy ny lalitra mahita maloto ! Continuer la lecture


RATSIRAKA Didier Ignace : Tsy maintsy ilaina (?)


Lahatsoaratra niseho an-gazety tamin’ny 07 oktobra2011 ity…. Fanahy iniana avoaka eto ho fahatsiarovanay eto amin’ny delireMadagascar  azy…

Noho ny antony tsy fisian’ny trano isitrihany eto Madagasuikara no mbola tsy ahatongavan-dRatsiraka, hoy ny mpomba azy eto an-toerana. Tsy nahazo fahazoan-dalana hiditra eto Ratsiraka, hoy ny Gazety namana. Ratsiraka dia manana ny heviny mikasika ny famahana ny olana eto Madagasikara, hoy ireo mpiara-dia aminy manokana. Fa Ratsiraka dia olan’ity Madagasikara ity,hoy ny fanazavan’izy tenany, tamin’ny fotoan’andro nahateo amin’ny fitondrana azy. Continuer la lecture


Fanjakana tan-dalàna : Sao mba ao Ambohidahy no vaha-olana ?


Azo hamaritana ny loko mainty ho lasa fotsy ve ny lalàna velona eto amintsika eto? Aleo kosa mba hifanarahana fa ny fotsy dia fotsy, ary eo ambonin’izay fahafotsiana izay no hanoratana amin’ny ranomainty mazava tsara izay lalàna tokony harahina sy hampanjakaina. Tompon’antoka amin’ny fiarovana ny lalàna fototra mampijoro ny fitondrana eto amintsika eto, ny etsy Ambohidahy etsy. Koa rehefa ireo no mangina dia “marina” izany ny fihetsiky ny mpitondra. Izany tokoa ve? Continuer la lecture


Fanjakana tan-dalàna : Sao mba ao Ambohidahy no vaha-olana ?


Azo hamaritana ny loko mainty ho lasa fotsy ve ny lalàna velona eto amintsika eto? Aleo kosa mba hifanarahana fa ny fotsy dia fotsy, ary eo ambonin’izay fahafotsiana izay no hanoratana amin’ny ranomainty mazava tsara izay lalàna tokony harahina sy hampanjakaina. Tompon’antoka amin’ny fiarovana ny lalàna fototra mampijoro ny fitondrana eto amintsika eto, ny etsy Ambohidahy etsy. Koa rehefa ireo no mangina dia “marina” izany ny fihetsiky ny mpitondra. Izany tokoa ve?

Continuer la lecture


Baka : Tsy haintsika ny manala azy


Mandritra ny sivy volana eo ho eo ny tanora no manomana ny fanadinana baccalauréat rehefa tody eo amin’ny  12 taona ngarangidina  nianarana hatrany amin’ny garabola. Misy ny hambinina kokoa, na mitsambikimbikina dia ikohizan’ny mpiray monina fa mahay sy tapitr’ohatra ka na dia vao 13 taona monja àry ilay « zaza » dia hiatrika io fanadinana io. Tsara izany e !  Continuer la lecture


Populisme


L’intérêt général passe avant tout ! C’est l’impression que semble vouloir donner les tenants actuels du régime. D’importantes décisions censées servir l’intérêt du petit peuple ou du plus grand nombre ont été prises.

Continuer la lecture