Archives mensuelles mars 2022


BAOLAI : PROMOTION SPECIAL PAQUES


Rehefa manakaiky toy izao ny fetin’ ny paska dia maro ireo magazay lehibe eto amintsika no manavao ny tolotra omeny.

Anisan’ izany ny Tranombarotra « Baolai » etsy Analakely, Soarano sy  ao Bazar – be Toamasina izay ahitana entana « 1er choix », mifanaraka amin’ ny filana sy sy fahefa mividy ny besinimaro hatrany. Ity Tranombarotra lehibe iray ity no masovoho ofisialy ny marika « Hisense » eto Madagasikara efa ho 12 taona lasa izao. « Amin’ izao fotoana izao, dia misy promotion spéciale « Fêtes de Pâques » ato aminay. Ary hisy ny « cadeaux surprises » homenay » hoy ny tompon’ andraikitra. Ny atsipirany izany rehetra izany,  dia ho hita ao amin’ ny site web sy pejy facebook baolai ary ao amin ny laharana antarobia 020 22 308 48 020 sy 0 20 22 605 88. Continuer la lecture


AFRICA CULTURE INTERNATIONAL : Les sociétés civiles réclame la libération des enfants enrôlés dans les camps de Tindouf


L’ONG Africa Culture International et les acteurs de la société civile issus des Provinces du Sud condamnent  avec la plus grande fermeté et expriment leur préoccupation croissante quant aux violations commises à l’égard des enfants dans les camps de Tindouf et au recrutement forcé dans les rangs des milices. Continuer la lecture