Archives mensuelles août 2018


Kaominina Antsahafilo: Nanao kamban-telo


15 taona taty aoriana vao nahazo foto-drafitrasa indray ny kaominina Antsahafilo distrikan’ny Ambohidratrimo. Noho ny fiaraha-miasan’ny fitondram-panjakana sy ny mpamatsy vola, foto-drafitrasa telo , toy ny efitrano iray an’ny CEG mahazaka mpianatra 30 eo ho eo, Birao ifoton’ny fananantany (BIF) ary ny biraon’ny kaominina nasiam-panavaozana no notokanana omaly 21 Aogositra 2018. Continuer la lecture