Socio-eco

« LE CRÉPUSCULE DES PROMESSES ÉTERNELLES » : Sangan’asan’i Joël Andrianomearisoa mampiseho ny fihetseham-po sy ireo tsiaro amin’ny alalan’ny petakofehy


Eto Antananarivo no ampisehoana voalohany ny sangan’asan’i Joël Andrianomearisoa mitondra ny lohateny hoe: « Le crépuscule des promesses éternelles » mialoha ny fampirantiana azy any ivelany. Asehon’ny mpanakanto amin’ny alalan’ny kisarisary arahina petakofehy  sy amin’ny alalan’ny  akora hafa toy ny vy  ny fihetsehampo sy  ireo tantara tsy hay hazavaina , matetika saro-takarina. Miresaka fiatombohan’ny tantara , fiatombohan’ny faniriana  raha adika tsotsotra ny lohateny nampitondrainy ireo sangan’asany. Mampiantrano ny fampirantiana ny Flow gallery Ivandry. Nisokatra ho an’ny daholobe nanomboka ny 25 novambra 2023 ary tsy hifarana izany raha tsy ny  29 febroary 2024, ny talata hatramin’ny sabotsy amin’ny 10 ora maraina ka hatramin’ny  12 ora maraina. Mpanankato Malagasy, fanta-daza manerana an’izao tontolo izao i Joël Andrianomearisoa. Ny zavakanto ho an’ny vanim-potoana ankehitriny (art contemporain) no tena kirakirainy. Miseho amin’ny alalan’ny fomba fanehoana sy akora samihafa, miezaka ny manome endrika ireo tantara tsy hay azavaina, matetika saro-takarina ny sangan’asany.

 Raha ny fampirantiana « Le crépuscule des promesses éternelles »  no resahana dia manambatra ireo marika ahafantarana azy ara-javakanto sy ireo famantarana hita maso ny asa vokariny ny mpanankanto.  Tsy ao anatin’ireo angolan’ireo teny ihany akory no anovozany ireo hakanto, fa ao anatin’ireo herin’ny singa ampiasainy ihany koa, toy ny lamba, ny taratasy ary ny vy. “Ny somanjasanja tiany resahina eto dia hevitra maneho ireo dingana voalohany, ireo teny mialoha, ireo santatry ny ho ravaka voalohany. Andiam-potoana tsotra, izay hivezivezen’ny fanahy, ary itroaran’ny ambiroa, mialohan’ny hirobohana ao anatin’ny fahababoam-po. Na vao maraina mangiran-dratsy na efa mazava ny andro, dia efa misy ireo ambangovangon-tsoratra azo handrafetana ny tantara. Toa miendrika tononkalo ny zava-misy, kanefa ny fihetsika efa tena vonon-kiatrika.

Ireo fampanan-tenan’ny rehetra ho mandrakizay.
Ny fampanantenana miteraka fiandrandrana.
Ny fampanantenana izay mamelona ny fisalasalana.
Kanefa, mahavelona ihany ny fanantenanana.
Firehan-kevitra tsy voafetran’ny fotoana, izay mitondra antsika any amin’ny ho avy feno fiambahambana, izay mamelona ny ankehitrinintsika. Ary mampatsiahy antsika moramora ny lasa.

Ao anatin’izany filalaovana hevitra isankarazany izany, izay miendrika felaka sy safosafoa, no anasan’i Joël Andrianomearisoa antsika hitety ity fampirantiana famborahana ity. Ao anatin’ny fahalefahan’ny kofehy ho lasa petakofehy, ireo lahatsora-pahatsiarovana dia misoratra avy amin’ireo fanjaitra toy ny tombokavatsa tsy manampetra – ny hatsarana sy ny fanaintainana mifangaro. Anatin’ny afon’ny vy, dia raiketiny antsoratra ireo teny marina izay toa mitady fitovian-kevitra aminy, mba hanamafisana ireo fifanoherana eo amin’ny fiainantsika. Ary ao anatin’ireo tanatara mampihetsi-pon’ireo taratasy feno ranomainty no mety ahitana ilay fanantenana”, araka ny fanambarana an-gazety nataon’ny mpanakanto niaraka tamin’ny  tomponandraikitry ny Flow Gallery, ny 24 novambra 2023.

Toko voalohany amin’ny andiam-pampirantiana atolotr’i Joël Andrianomearisoa ity hetsika ity. Ho aranty ao amin’ny Galerie Almine Rech any Paris amin’ny volana marsa 2024 ny toko faharoa. Hotontosaina amin’ny volana aprily 2024, ao amin’ny La Manufacture Bohin any Saint-Suplice-sur-Risle any Normandie ny toko fahatelo sady farany.

Ra-Nirina


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *