Socio-eco

FONDATION AKBARALY: Asa tena maika ny fanohizana ny fanentanana sy fitiliana momba ny homamiadan’ny nono sy ny vozon’ny tranon-jaza


Ny homamiadan’ny vozon’ny tranon-jaza no voalohany amin’ny homamiadana mahafaty olona be indrindra eto Madagasikara. 4060 ny   tranga vaovao ary 2.690 ny vehivavy maty vokatr’io aretina io. Mitana ny laharana faharoa  ny homamiadan’ny nono. 2.875  ny tranga vaovao ary vehivavy 1.498 no maty. Ahiana ho tafiakatra 9.136 ny vehivavy ho voan’ny homamiadan’ny vozon’ny tranon-jaza ary 6.473 ny homamiadan’ny nono ao anatin’ny dimy taona manaraka, araka ny tarehimarika navoakan’ny  Firenena mikambana ny fahasalamana (OMS) sy Observatoire mondiale  du cancer, ny taona 2022. Fomba voalohany iarovana amin’ny homamiadan’ny nono sy ny vozon’ny tranon-jaza ny fanaovana fitiliana mialoha. Azo tsaboina tsara ny homamiadana raha voatily mialoha sy vao miatomboka sy tsy mihanaka. Ny olana anefa dia efa tonga any amin’ny tranga fahasaratona vao  manao fitiliana ny ankamaroan’ny vehivavy malagasy. Nanomboka ny taona 2013 dia laharam-pamehana ho an’ny Fondation Akbaraly ny fanentanana ny vehivavy hanao fitiliana momba ny homamiadan’ny nono sy vozon’ny tranon-jaza. Tsy nijanona teo amin’ny fanentanana ihany izany fa mikarakara hetsika fanaovana fitiliana maimaim-poana momba ireo homamiadana roa ireo ny fikambanana isan-taona. Nandritra ny 10 taona (2013-2023) dia vehivavy 79.500 no vita fitiliana momba ny homamiadan’ny nono  ary 71.500 ho an’ny fitiliana ny homamiadan’ny vozon’ny tranon-jaza. Ny 14 % amin’ireo no fantatra fa voan’ny homamiadana. Manana “Clinique mobile” ihany koa ny fikambanana hanaovana fanentanana sy fitiliana any amin’ireo toerana saro-dalana.

Niantoka ny fandefasana mpitsabo Malagasy hiofana any ivelany momba ny homamiadana ihany koa ny fikambanana ho fanamafisana ny ady atao amin’ny homamiadana mpahazo ny vehivavy. Mpitsabo 20 teo no nisitraka izany. Miara-miasa amin’ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka ny Fondation Akbaraly amin’ny fanantanterahana ireo hetsika fanentanana sy fitiliana. Vao tsy ela akory izay dia niroso tamin’ny fifanaovan-tsoniam-piarahamiasa tamin’ny tahirim-bolan’ny firenena mikambana misahana ny mponina (UNFPA) ny fikambanana momba ny fisorohana ny homamiadana mpahazo ny vehivavy, ny ady amin’ny herisetra mifototra amin’ny maha lahy sy ny maha vavy. Ezaka ho ataon’ny fikambanana ihany koa ny fanaovana fitiliana ireo vehivavy voafonja noho fiarahamiasa amin’ny ministeran’ny fitsarana.

Nampahafantarina ny 11 jona 2024, teny Ankorondrano ireo asa vitan’ny fikambanana nanomboka ny 2013 ka hatramin’ny 2023. Voalaza tamin’izany fa nanokatra ivon-toerana telo  ho an’ny reny sy ny zaza ny Fondation Akbaraly (centre de santé mère et enfant Fianrantsoa, Centre de santé Kintana – Antananarivo, Hopitaly Candide Mahajanga). Marihina fa niforona tamin’ny 2008 ny Fondation Akbaraly. Namorona azy i Cinzia Akbaraly sy ny vadiny Ylias ho fampandrosoana ny tetikasa maharitra ho an’ny mponina eto Madagasikara,  ho fanatsarana ny fari-piaina’ny malagasy.  Miompana amin’ny  fahasalamana sy ny fanabeazana ny vehivavy sy ny ankizy ny sahan’asa ataony. Fantatra fa  ankizy 600 no nahazo fandidiana momba ny tongotra tao anatin’ny 10 taona. Raha atambara dia 272.000 ny mpisitraka nahazo tombontsoa tamin’ny asa nataon’ny fikambanana.

Asa maika sy mila tohizana

Laharam-pamehana ho an’ny Fondation Akbaraly ho an’ny 10 taona manaraka ny fandraisana anjara amin’ny fampihenana ny taham-pahafatesana vokatry ny homamiadan’ny nono sy ny vozon’ny tranon-jaza, ny fampiroboroboana ny fahasalamana ara-pananahana, ny fanatsarana ny fiainan’ny vehivavy sy tovovavy. Ao anatin’ny asa mbola ho ataon’ny fikambanana ihany koa ny famoronana fandaharan’asa siantifika hampifandraisana ny fitsaboana  nentim-paharazana sy ny tandrefana, manaraka ny torolalan’ny OMS sy ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka. Ho jerena manokana amin’izany ny fikarohana ireo zavamaniry fatao fanafody entina hitsaboana ny homamiadana sy ny fambolena izany. Amin’ny lafiny fitiliana sy fitsaboana dia manana vina hanitatra ny toeram-pitsaboana mandray an-tanana ny reny sy ny zaza, indrindra amin’ireo toerana saron-dalana  ny fikambanana. Hametraka rafitra manokana momba fisorohana sy fitiliana ny areti-mifindra ara-pananahana. Hohamafisina ny fanentanana ireo vehivavy bevohoka sy vehivavy te hiroso amin’ny  fandrindram-piterahana ihany koa. Voaresaka nandritra ny fampahafantarana ny asa vita tao anatin’ny 10 taona fa hanangana paikadin-tserasera hanentanana sy hampahafantarana ny  fiarahamonina  ny antony sy voka-dratsy ny homamiadan’ny nono sy ny vozon’ny tranon-jaza ny fikambanana. Hotohizana sy hitarina  ny hetsika fanentanana eny anivon’ny sekoly ambaratonga fototra sy  faharoa ary oniversite.

Ra-Nirina


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *