Socio-eco

AIRTEL / EMIT FIANARANTSOA: Mifanolo-tanana amin’ny fanamorana ny fidiran’ny tanora amin’ny sehatry ny asa


Efa ampiasaina ny informatika avokoa ny sehatra rehetra raha tsy hilaza afa-tsy ny fambolena, ny fitantanana ny rano, ny fitantanan-draharaha…Ho fanampiana  ireo tanora mandranto fianarana momba ny fitantanana sy ny fikirakirana ny teknolojia dia teraka ny fiarahamiasa teo amin’ny Airtel Madagasikara sy ny École Management et d’Innovation Technologique (EMIT). Sekoly iray eo ambany  fiadidian’ny oniversite Fianarantsoa  ny EMIT. Mpianatra 3000 no mandranto fianarana ao izay misadrahaka amin’ny lalam-piofanana toy ny « managment, informatique, relations publiques et multimédia ». Hanome fampitaovana ara-teknolojika mba ahafahan’ny mpianatra manovo fahalalana mihoatra ny azo any ampianarana, manatsara ny tetikasa na asa fikarohana ataony  ny Airtel Madagasikara. Hanome fiofanana sy atrikasa ho an’ireo  mpianatra mba hanokafana lalana ho azy ireo amin’ny sehatry ny asa ihany koa ny orinasa. Tsy ho diso anjara ihany koa ny mpampianatra sy ny mpandraharaha ao amin’ny sekoly. Ho fanatsarana ny kalitaon’ny fanabeazana dia hahazo fahana hanaovana antso sy tolotra internet izy ireo. « Tsy voafaritry  ny rindrin’efatra  intsony ny fanabeazana fa amin’ny alalany haitao ara-kajy mirindra dia afaka manovo fahalalana ahafahana mamoaka ny tena maha izy azy ny mpianatra, ankoatra ny efa azo tany am-pianarana », hoy i  Randrianarison Heritiana, Tale Jeneraly mpisolo toerana ao amin’ny Airtel, nandritra ny lanonana fifanaovan-tsonia teo amin’ny Airtel sy ny EMIT, ny 29 martsa 2023, teny Alarobia Ivandry. Nambarany fa « tsy ho an’ny ho avin’i Madagasikara ihany ity fiarahamiasa ity fa mampiseho ihany koa ny fahavononana hanohana ny fanabeazana sy fampiroboroboana ny fampiasana ny aingavao ara-teknolojika. Manamafy ny ezaka ataonay amin’ny fanomezana vahaolana ara-teknolojika  ho an’ny mpisehatra amin’ny fanabeazana ihany koa izao fiarahamiasa izao ».

Nanamafy  i Dr Rakotonirainy Hasina Lalaina, Tale  mpitantana ny EMIT fa tsy afa-misaraka amin’ny sekoly ny kalitaon’ny fampiofanana sy fikarohana siantifika. «  Ny fiarahamiasa amin’ny Airtel ity dia hanokatra lalana vaovao sy hanome fitaovana ho ampiasain’ny mpianatra sy mpandraharaha ao amin’ny sekoly amin’ny fanatsarana ny tontolon’ny fampianarana sy ny lafiny arak’asa », hoy izy. Mizara any anaty klioba ireo mpianatra mba hizarany sahady amin’ny sehatry ny asa. Anatin’ireny klioba ireny izy ireo no mamorona tetikasa. « Hanosika ireo tetikasa efa novolavolain’ny mpianatra sy hanampy ny tanora hiditra amin’ny sehatry ny asa fa indrindra hamolavola tanora vanona ity fiarahamiasa ity”, hoy hatrany izy.  Mifanindran-dalana hatrany amin’ny teny filamatra vaovaon’ny Airtel “mihoatra lavitra amin’izay eritreretina » ny fiaraha-miombon’antoka eo amin’ny EMIT.

Ra-Nirina


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *