Catégorie Socio-ecoAmbatovy et Communautés de base (COBA) : Renouvellement des contrats de transfert de gestion.


Ambatovy collabore étroitement avec lescommunautés de base (COBA) dans le cadre de la protection et de la conservation de l’environnement autour de son site minier à Moramanga. Six

(6) d’entre elles vont bientôt renouveler leurs contrats de transfert de gestion de ressources naturelles dont cinq (5) COBA, à savoir, Miaro ny Tontolo Iainana (MTI), Ezaka sy Fandrosoana (EF), Telomira, FITAMA et Ambohimanarivo Ala Maintso (AAM) pour une durée de dix ans et Velonaina de Morarano Gara pour trois ans.

Continuer la lecture


Entana vaovao: BAOLAI MAMPIHANTA NY MPANJIFA


Rehefa ankatoky ny volana Septambra toy izao dia maro ireo izay te hanavao ny ao antokantrano ao. Ao anatin’ izany indrindra dia vao nahatonga entana lohalaharana amin’ ny kalitao nyTranombarotra « Baolai » etsy Soarano, Analakely ary ao Bazar be Toamasina.
« Maro azo hisafidiana tsara nyentana ato aminay. Ny antsipiriany izany  rehetra izany dia azo fantarina ao amin’ ny « site web » sy pejy fb : baolai ary ao amin’ ny 034 56 288 21 (amin’ ny ora fiasana) … » hoy ny tompon ‘ andraikitra.

Continuer la lecture