Socio-eco

ADY TANY AO MAMPIKONY: Voalaza fa nangalatra ny voly namboleny ireo tantsaha voaantso eny amin’ny zandary


Tsy nisy nanakotaba mihitsy ireo tantsaha  rehefa niverina namboly teo amin’i Labandy, tany mbola nisoratra amin’ny mpanjanaka (colon) teo aloha izay ao Mampikony, faritra Sofia  (Lot de colonisation Port Bergé , lot 41). Nivadika ny tantara rehefa niakatra ny vokatra satria nahazo taratasy fiantsoana ho eny amin’ny zandary ireo tantsaha miisa 100. Nangalatra ireo voly, izay  voly nambolen’izy ireo ihany no antony  iantsoana azy ireo, araka fanazavan’ny Sehatra Iombonana ho an’ny Fananantany (SIF). Nanomboka ny alakamisy 29 jona sy ny zoma 30 jona 2023 ny daty voatondro handehanan’izy ireo amin’ny biraon’ny zandarimaria. Nambaran’i Raparison Eric, mpandrindra nasionalin’ny SIF, nandritra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety, ny 30 jona 2023, teny amin’ny biraony eny Faravohitra fa efa nivoaka ny didim-pitsarana (ordonnance 360-PPCS/22) mamela ireo tantsaha hamboly eo amin’ny tany raha toa ka voarara izy ireo teo aloha satria nilaza ny orinasa Cotona Real Estate fa azy ireo tany. Niverina namboly ireo tantsaha nanajary ny tany nanomboka ny volana desambra 2022, fambolem-bary ny ankamaroan’ny voly nataon’izy ireo. Nijinja izany ireo tantsaha rehefa matoy ireo vokatra. Nolazaina indray anefa izy ireo fa nangalatra ireo voly rehefa tsy nahita fomba hangalana izany ny mpanenjika azy ireo.  “Ny Cotona Real Estate no mpanenjika ireo tantsaha. Manaitra ny sain’ny fanjakana ny SIF: inona ny vahaolana ho an’ireo tantsaha an’alina?  Rehefa inona no ampiharina ny didim-pitsarana? Rehefa inona no tsy ampiharina? ”. Mbola mamerina ny ahiahy ihany koa ny fiarahamonim-pirenena fa tsy mazava no nahazoan’ny Cotona  ny tany satria tsy mbola misy lalana hahazoana tany misoratra amin’ny colon. Marihina fa mirefy 3.000 hektara i Labandy ary fokontany 10 ao Mampikony sy Port-Bergé no voakasiky ny ady tany.

Ra-Nirina


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *