Catégorie DokaTRANOMBAROTRA BAOLAI : MITOHY NY PROMOTION SPECIAL NOEL


Rehefa volana Desambra toy izao dia anisan’ ireo manavao  ny tolotra omen’ny ny Tranombarotra « Baolai » etsy Soarano, Analakely ary ao Bazar be Toamasina. Izay manao

« Promotion spécial Noël » hatramin’ ny 15 Janvier 2022, arakaraka ny fetran’ ny stock izay misy. « Amin’ ny fividianana Smart Tv sasatsasany dia mizara maimaimpoana Smartphone « Hisense » izahay. Ary amin’ ny fanjifana Smart Tv « Jeyoo » iray 75″ na 85  » dia misy Ampli- baffle rechargeable iray omenay « gratuitement » hoy ny tompon’ andraikitra.

Continuer la lecture


MANAKAIKY NY FETIN’NY NOELY: PROMOTION SPECIAL NOEL AO AMIN’ NY BAOLAI


Amin’ ity volana desambra maha finaritra ity, dia maro ireo magazay lehibe eto amintsika izay manavao ny tolotra  omeny. Anisan’ izany ny Tranombarotra « Baolai » etsy Analakely, Soarano ary ao Bazar be Toamasina, izay manao  « Promotion spécial Noël » hatramin’ ny 15 Janvier 2022,  arakaraka ny fetran’ ny  stock izay misy.
« Ho fanomezana fahafampo ny tokantrano malagasy, dia amin’ ny fividianana  télé Led « Hisense » sasatsasany dia hisy subwoofers rechargeables ho zarainay maimaimpoana. Ary amin’ ny  fanjifana Smart Tv « Jeyoo » iray 75″ na 85  » dia misy Ampli- baffle iray omenay maimaimpoana » hoy ny  tompon’ andraikitra. Continuer la lecture


DAMA SY FARAKELY : RAIKITRA NY FAMPIARAHAM-PEO


Malama  anie  ny  lalana ho  diavinao, Ka  sao  ianao ho potraka.Tsy   hitanao  tokoa  va re ireto  masoko   mitoloko ? Mitady  fitiavana  be  dia  be mba  hampitony  ny  foko
Nangarika  fotsiny  ianao, Ka  nanao  jadon –  tongotra !

Efa ela no nihiràn’i Dama izany  : » FARAKELY « izany, ary tafaraka hiaraka sy ho iray sehatra ry zareo amin’ny Zoma 03 desambra 2021 izao amin’ny Fito ora sy sasany ao amin’ny Plaza Ampefiloha, Antananarivo.
Araka ny fanazavan’ireo ao amin’ny ETO studio, mpikarakara ity fampisehoana ity, dia mikaroka ny hatrany ny tsara indrindra voarindra an-tsehatra no tena imasoan’izy ireo. Zava-dehibe tokoa ny DAMA sy FARAKELY mampiara-peo ka samy hanolotra ny tsara sy ny kanto indrindra izy ireo. Ny hoe Mampiara-peo dia zavatra tsara ampifandraisina, ary mifameno sy mifanampy eo an-tsehatra… Tantara maro loko sy fiainana an-kira no handrakotra ny fiarahana amin’io takarivan’ny Zoma io raha ny fanazavàna hatrany. Continuer la lecture


BAOLAI : ENTANA 1er CHOIX AMIN’ NY VIDINY MIRARY


Rehefa manakaiky toy izao ny volana Novambra, dia ny milina mandeha amin ‘ ny herinaratra no tena mahasarika ny vahoaka Malagasy. Mifanojo amin’ izany indrindra dia maro ny tolotra omen’ny Tranombarotra « Baolai ». « Ny entana lohalaharana amin ‘ ny kalitao sy vaovao izay hita ato aminay dia natao nifanaraka hatrany amin ‘ny filàna sy fahefa- mividin’ ny besinimaro. Izany dia ho hita etsy Analakely, Soarano, ary ao Bazar – be Toamasina » hoy ny tompon ‘ andraikitra. Continuer la lecture


Lôla 20 taona : « Tiako loatra ianao »


« Tiako loatra ianao » !  io no Fampisehoana izay hiarahana amin’ny Lola ny 01 Novambra 2021 ao amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahatena Mamahasina amin’ny 3ora sy 4 minitra. Isan’ireo mpanakanto manana feo miavaka, manana tononkira mambabo ary feno angola sy miresaka fitiavana ity mpanakanto ity.
Amin’ity fankalazana ny faha 20 taonany ity dia hiavaka ny seho satria hisy ny fandraisana anjaran’ireo mpanankato manana ny lazany, isan’izany Njakatiana, Melky, Dô Rajhoson, Nate Tex, Farakely, Black Nadia, Stéphanie, ary mazava ho azy fa hisy ny fampiaraham-peo. Fampisehoana ngezabe iray, tsy mitapaka mihitsy voalohan’ny hatramin’ny  farany izy ity. Izany hoe tsy misy fakàna aina fa eo ambony sehetra hatrany ny mpananakanto, hilalao fihetsem-po maro ihany koa, raha ny fanazavan’i Jack Thierry anisan’ireo mpikarakara. Continuer la lecture


Ala-saona : Hijanona sa hiaraka aminay ?


 « Hianareo ve hijanona sa hiaraka aminay » io no lohateny hampitondrain’izy ireo ny fampisehoana izay hatao, ny 07 novambra ho avy izao ao Antsahamanitra,entina  hanamarihan’izy ireo ny ala saona ihany ity fiakarana an-tsehatra ity, hoy Bekoto sy Dama tarika mahaleo. Ho hiraina mandritry ny fampisehoana rehetra izay hatao ny hira sy ireo sanganasan’ireo mpamorona, toy ny an’i Dadah, Raoul, Dama ary Bekoto.

Fomba iadiana amin’ny alahelo, hira, hoy Bekoto

Ankoatra ny   fampisehoana amin’ny7 Novambra  dia isan’ireo hahazo mialoha ny seho  ny ao Fianarantsoa ny faran’ny volana oktobra ho avy izao. Izay hatao ao amin’ny Kianjan’ ny fo masin’i Jesoa sy ao amin’ny hotely lehibe iray.  Isan’ny fiangavian’ireo mpankafy ny hiainan’izy  ireo ny revy toy ny eto Antananarivo izay efa nampiavaka ny tarika mahaleo tao anatin’izay 50 taona izay. Continuer la lecture


BAOLAI:MARO ENTANA VAOVAO 1er choix MANAMAIVANA NY ANDAVANANDRO


Eo amin’ ny sehatra ara – toekarena dia maro ireo orinasa fanta- daza eto amintsika izay manavao ny tolotra omeny ny mpanjifa. Tsy diso anjara amin’ izany ny tranombarotra « Baolai » etsy Soarano, Analakely ary Bazar be Toamasina.

« Hanampiana ny rehetra hanamaivana amin’ ny rotoroton’ ny andavanandro dia maro isankarazany ny entana « 1er choix » sady vaovao ato aminay. Izay natao mifanaraka amin’ ny filàna sy ny  fahefa-mividin’ny tsirairay hatrany » hoy ny tompon’ andraikitra. Ny atsipiran’ izany rehetra izany dia azo fantarina ao amin’ny site web sy pejy facebook baolai ary ao amin ny laharana finday 034 56 288 21 (ora fiasana). Dia hiavaka ao anatin ‘ny maro ny volana oktobra hoavy miaraka amin’ ny tranombarotra « Baolai ». Continuer la lecture


Entana vaovao: BAOLAI MAMPIHANTA NY MPANJIFA


Rehefa ankatoky ny volana Septambra toy izao dia maro ireo izay te hanavao ny ao antokantrano ao. Ao anatin’ izany indrindra dia vao nahatonga entana lohalaharana amin’ ny kalitao nyTranombarotra « Baolai » etsy Soarano, Analakely ary ao Bazar be Toamasina.
« Maro azo hisafidiana tsara nyentana ato aminay. Ny antsipiriany izany  rehetra izany dia azo fantarina ao amin’ ny « site web » sy pejy fb : baolai ary ao amin’ ny 034 56 288 21 (amin’ ny ora fiasana) … » hoy ny tompon ‘ andraikitra.

Continuer la lecture