Catégorie Non classé


FY VARY : Hampivoatra ny teknika fambolem-bary eto Madagasikara.


Nosokafana sy nampahafantarana tamin’ny fomba ofisialy omaly 05 Oktobra 2017 tetsy Antaninarenina ny tetikasa FY VARY « FertilitY sensing and Variety Amelioration for Rice Yield ». Hampivoatra ny teknika fambolem-bary manaraka ny toe-tany arakaraka ireo faritra eto Madagasikara no tanjona.

Faritra mpamokatra vary.

Faritra Vakinankaratra, Analamanga ary Alaotra-Mangoro no anaovana ity tetikasa FY VARY ity. Manomboka amin’ity taona 2017 ka hatramin’ny 2022 ny faharetany. Mitentina 12,7 lavitrisa Ariary ny vola ampiasaina ao anatin’ny izany dimy taona izany. Mifantoka amin’ny fampivoarana ara-teknika fambolem-bary, fampivoarana sy manatsara ny nofon-tany mba hanatsarana ny vokatra vary, fampivoarana ara-teknika ireo masom-boly mifanaraka amin’ny toe-tany anaovana ny tetikasa ary farany, fijerena sy fanaovana tombana ny vokatry ny tetikasa amin’ireo tantsaha.

Fanjakana Malagasy sy Japon.

Tetikasa iarahan’ny fanjakana Malagasy sy ny firenena Japoney ny FY VARY amin’ny fampandrosoana eo amin’ny sehatry ny fambolena. Fanamafisana sy fizarana fahaiza-manao eo amin’ireo mpianatra mpikaroka amin’ny firenena roa tonta ihany koa ny tetikasa. Noho izany, ny Ministera eo amin’ny fiadidian’ny Repoblika misahana ny Fambolena sy ny Fiompiana ( MPAE ), sy Japan International Research Institute for Agricultural Sciences ( JIRCAS ) no mandrindra ny tetikasa. Hiaraha-miasa amin’ny Office National de Nutrition ( ONN ), ny Centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural ( FOFIFA ), ny Laboratoire des Radioisotopes de l’Université d’Antananarivo ( LRI ), ny l’Université de Tokyo ary ny Université d’Yamanashi Eiwa.
Nirina R.

HORONAN-TSARY


HOPITAL LUTHERIEN D’AMBOHIBAO (T.P.L.A) : « Urgence médicale » un centre flambant neuf


Le Tobim-Pitsaboana Loterana Ambohibao T.P.L.A (Hôpital Luthérien d’Ambohibao) est équipé d’un nouvel espace doté de ressources humaines et de matériels réservés aux urgences. Le local est nommé « Urgence médicale/Vonjy Taitra ».

Continuer la lecture


L.J.J.R (Lycée Jean-Joseph Rabearivelo) : Célébration du 80ème anniversaire


 

Le lycée d’Antanimalalaka (L.J.J.R) fête actuellement ses 80 printemps. Cet établissement scolaire public qui a formé bon nombre de crèmes nationales et expatriées était auparavant l’Ecole Européenne Primaire Supérieure (E.E.P.S), ensuite Collège Classique et Moderne (C.C.M) avant de devenir un lycée arborant le nom de l’illustre poète, dans les années 60 juste quelque temps après l’indépendance.

Continuer la lecture