Catégorie Socio-ecoFOCUS DEVELOPMENT: Mitolona ho an’ireo timanantsata


Fikambanana miara-miasa amy ny Komisaria Ambony an’ny Firenenena Mikambana misahana ny mpitsoam-ponenana (UNHCR) ny Focus Development. Naneho an-tsary ny salovan-tavan’ireo olona tsimanantsata na “apatrides” monina eto Madagasikara ny Focus tetsy amy Rarihasina. “Gasy Jiaby” no nanagasian’ny Focus ny hetsika eran-tany (Campagne mondiale) antsoina hoe “I belong” na “J’appartiens”. Anterivava.

Délire Mada : Mlle Nathalie Safia Mohamed, inona no anton’ny famelabelarana ataonareo eto?

Delire Nathalie11Nathalie Safia Mohamed (NSM): “Avy amy ny Focus Development Association izahay, miara-miasa amy ny UNHCR, sampan-draharahan’ny Firenena Mikambana misahana ny olona mpitsoam-ponenana sy ireo tsy manan-tsata (apatrides). Ny antony anaovanay fampirantiana eto amy ny Rarihasina dia miara-miasa amy Ny Eja mpanoratra izahay. Izy anisan’ny nanoratra tantara ho fanehoana ny fiainan’ireo olona tsy manan-tsata na apatrides eto Madagasikara. Dia anisan’ny nasainy izahay ao amy ny ekipan’ny Gasy Jiaby. Ity campagne Gasy Jiaby ity moa dia nalaina tamy ny campagne mondiale «I belong» na «J’appartiens». Dia ilay “campagne” Gasy Jiaby no natao ho an’i Madagasikara manokana mba ampahafantarana ny olona hoe inona marina izany hoe Malagasy, hoatry ny ahoana ny hoe Malagasy, iza mipetraka eto amin’ity tany ity no hoe Malagasy. Mamerina izay fanontaniana izay nasain’ny tsirairay izany izahay, satria noho ny fanavakavahana dia maro ny olona tsy manan-tsata, dia izay no antony ity campagne Gasy Jiaby ity. »

DM : Misy karazana tolona ataonareo ho an’ireo sokajin’olona tsy manan-tsata ireo ve?

Delire Nathalie11NSM: ”Eny tompoko, misy tolona ataonay, satria tsara ho fantatra fa tao anatin’ilay ”campagne” Gasy Jiaby dia misy ”volets” roa mazava tsara: ”volet juridique” sy ”volet socioculturel”. Izao hetsika ataonay izao dia ao anatin’ny ”volet culturel”. Fa arak’ilay fanontanianao dia ao anatin’ilay ”volet juridique” izay satria ao anatin’io no misy ny ”assitance légale”. Dia ao anatin’izay ”assitance légale” izay izahay no manao fiahiana sy fanampiana an’ireo olona tsy manan-tsata ireo. Manampy azy maimaimpoana izahay miara-miasa amina ”cabinet d’avocat” mba ahafahany mahazo moramora kokoa ny zom-pirenena malagasy. Izay izany no fanampiana ambadika ataonay amin’ireo olona tsy manan-tsata izay manatona anay.”

Anterivava nation-dRazaka Oliva


FEPA ANDIANY FAHA-9: « Fiompiana, tosika ara-toekarenan’i Madagasikara ».


Manome tantsoroka eo amin’ny sehatry ny fiompiana ny MPE na « Malagasy Professionnels de l’Elevage ». Ho fanamafisana ny  fampiroboroboana io sehatra io dia isan-taona dia misy ny tsenaben’ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy. Ity ivon-toeran’ity no mikarakara izany. Nanomboka ny alarobia 18 May teo ny FEPA andiany faha-9 ary amin’ny alahady ho avy izao  vao hifarana. Continuer la lecture


FANAKATONANA TRANO FIVAROTANA HANI-MASAKA TENY ANDROHIBE ANALAMAHITSY


Ho fampiharana ny «Arrêté Municipal n° 404- CUA/ CAB. 16 portant fermeture d’une construction métallique érigée sur une intersection sise à Androhibe appartenant à Mme IARIFENO Rose Vatosoa», dia niroso tamin’ny fanakatonana ity trano  ity ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo androany faha 19 Mey 2016.  Nanatanteraka izany Lehiben’ny Boriboritany Fahadimy RAKOTO Emmanuel Richard sy ireo mpiara-miasa aminy ary ny Maitre RASOAMANANA Nicolas, vadintany.

Continuer la lecture


PAOLO EMILIO RAHOLINARIVO, « Misy namana miteny amin’ny teny tsy fantatra any amin’ny AFO Syndicale. »


Manana ny hasiny sy ny toerana misy azy ny « administrateur civil » eto amin’ny firenena na teo aloha izany indrindra ankehitriny. Manamafy izany ny fitokisan’ny filohan’ny repoblika azy ireo ka nanendreny ny praminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier izay « administrateur civil ». « Natao hanampy izay fanjakana misy izy ireo fa tsy natao hanongam-panjakana », hoy Paolo Emilio RAHOLINARIVO SOLONAVALONA, administrateur civil. Continuer la lecture