Catégorie DokaVavaka Tompo ô ! Sitranonao ny Malagasy


Prière prononcée et rédigée par Bernard RASOLOFO,
Ingénieur industriel, Expert Judiciaire en Qualité,
Président de la CAREA (Compagnie des Arbitres Rapporteurs et Experts Agréés près les cours et tribunaux de Madagascar)

Tompo ô ! Mba jereo!

Izahay izay mitoreo,

Fa miatrika ady mafy

Ny vahoaka Malagasy.

 

Amin’ny Coronavirus,

Aretin-doza izay misy,

Mandripaka sy mahafaty,

Sitranonao ny Malagasy!

 

Mandohalika Aminao,

Miangavy ary mitalaho,

Sady miantsoantso mafy:

Sitranonao ny Malagasy!

 

Mangataka famindra-po,

Miaiky heloka tokoa,

Tsy nanao ny tsara fa ny ratsy,

Sitranonao ny Malagasy!

 

Ary mampanantena Anao,

Hiala amin’ny ratsy izay fanao,

Ary hifankatia tsy hifandrafy

Sy ho iray ny Malagasy!

 

Fantatray fa Ianao irery,

No hany manana ny hery,

Handresy ity  aretin-dratsy ,

Koa sitranonao ny Malagasy!

 

Ianao no Andriamanitray,

Aza ilaozanao izahay,

Na koa avela hangasihasy,

Fa sitranonao ny Malagasy!

 

Apetrakay Aminao,

Izao fitarainanay izao,

Tompo ô! Avia malaky,

Sitranonao ny Malagasy! Amena!

 

RASOLOFO Bernard

 

Ravalomanana Marc : Vonona amin’ny fampihavanam-pirenena


Tokony hisy fifanarahana mihitsy ataon’ireo kandida sy mpanao politika hiatrehana ny fifidianana amin’ny taona ho avy , hoy Ravalomanana Marc raha tsy izany, hoy izy, dia tsy hisy fifidianana eken’ny vahoaka eto Madagasikara. Tsy ho mora ny fiatrehana io fifidianana io raha tsy misy izay ary tokony hazava amin’ny rehetra ihany koa ny fitsipi-dalao. Ny hisian’ny fifidianana tena eken’ny vahoaka, dia ny fifanakalozan-kevitra. Continuer la lecture

Loholona: raikitra ny fifidianana


Amin’ity anio ity no hanantanterahana ny fifidianana loholona manerana  an’i Madagasikara. Loholona miisa 42 no hofidiana manerana ny Nosy,  izany hoe:  7 isaky ny faritany teo aloha. Biraom-pifidiana 1695 manerana ny Nosy no hanatanteran’ireo  mpifidy vaventy miisa  12 664  eny anivon’ny distrika  no hanatanterahana ny latsabato manomboka amin’ny 6 ora maraina anio. Continuer la lecture