Catégorie MahorakaCOURS ACEEM 30 TAONA : Tsy niova Ratrema William


Tsy niova ny Profesora Ratrema William fa dia mbola manohy soamantsara mijoro amy maha mpanabe azy. Tsy miova toa izany koa ny bika aman’endrika nahafantarana azy hatramin’ny ela. Tsy manana ny sariny tany amy 30 taona lasa izahay, kanefa inoana fa ankoatra ny volofotsy manambara ny maha raiamandreny be, dia mora fantariny amin’ny endrika nahalalana azy ihany ny lehilahy.

Anterivava nataon’ny Délire Madagascar an’ity mpanabe fanta-daza ity. Ny Profesora Ratrema William, Filoha mpamorina ny ACEEM
Continuer la lecture


TOURISME RELIGIEUX : Un avant-goût à la Charles Walter


Les années se défilent et ne se ressemblent pas. Toutefois, le tourisme religieux, tant national qu’international, revêt un caractère cyclique. Pour bientôt, pèlerinages, isantaona et autres rushes constituant ainsi le tourisme de masse vont battre leur plein. Ankaramalaza, Manolotrony, Farihimena, Soatanana, Fitampoha, Sambatra, Tsangantsaina, Volambetohaka… Rome, La Mecque, Lourdes, Saint-Jacques-de-Compostelle, Bénarès, Rio-de-Janeiro… accueilleront d’innombrables visiteurs. De leur côté, les manifestations sportives et culturelles rassembleront aussi un public arc-en-ciel : Tour de France, CAN, FESPACO… Continuer la lecture


LOZAM-PIFAMOHIVOIZANA : Vokatry ny « Point mort » maty “moteur”


Fomba ratsin’ny mpamily fiara mihitsy, indrindra fa ny mpikarama manao “pikla” (taximètre) ny manao “point mort” sady mamono môtro (afo na “moteur”), noho ny fiheverana fa mitsitsy lasantsy hono! Vidian-dafo anefa ny vokatr’io fiheveran-diso io rehefa ho avy ny maloto tsy omby lava-pako, ary tsy mila fanazavana izany.

Tsy ho fandatsana sanatria kabary, fa Délire Madagascar aza mbola niarahaba ity mpamily taxi 4L tra-doza, tsy maty fo aman’aina, rehefa nihazakazaka nanampy ilay mpamily nifandona taminy, nanome tanana azy nivoaka avy ao anaty fiara niforitra roa. Tsy fandatsana mihitsy fa tsiahy fotsiny ho an’ny mpikafiry an’io fanaovana “point mort” maty “moteur” io.

Avy any Ambatovinaky ity taxi 4L no nilaozan’ny “frein”. Sady tsy nisafidy nidina ny “CITE” izy no tsy nivily nankany Amparibe, fa dia naleony nanitsy “sens interdit” nihazo ny manoloana ny JIRAMA Ambatonakanga. Raha teo amin’io parking io dia efa nadonany tany amy “benne” zaoridira ny elatra havanan’ilay fiara, dia efa vita hatreo ny resaka. Nikasa loatra ny tsy hisian’ny fahasimbana angamba Ranamana, ka dia naleony nanohy nidina sy nikaroka nampiditra “première vitesse” na “marche arrière” mba hampikatsoana, na farafaharatsiny hampihisatra ilay fiara. Tsy izany anefa no vokatra hazo fa nikohaka sy nikaraoka be fotsiny ny “vitesse”, ary ilay fiara nihanahazo fidinana ihany ka nanohy ny diany nitsotsotsotso. Ny familiana (Volant) sisa no namikirana ka afa-doza ilay taxi 4L iray niakatra, samy nahay nifanena izy roroa. Fa ity Sprinter iray niakatra kosa, no tsy afa-niala intsony, na dia nanao ezaka nihanika ny “trottoir” ankavia aza ilay mpamily. Naniry indrindra raha naniry, ny mpamilin’ilay 4L ny hitsofoka tanelanelan’ilay Sprinter sy 4×4 nijanona amy sisin-dalana, kinanjo mbola tsy tafakatra tanteraka ny “trottoir” ny rambon’ilay Sprinter dia efa nidoboka toy ny vara-datsaka ny fifandonana. Mafy dia mafy io fifandonana io, ka ny “capot” sy “batterie” ary “roue de secours” an’ilay taxi 4L aza dia nikipaka nidaraboka eo amy ny arabe.

Naratra ilay mpamily, teo ambany tetamasony no nikoriana ny ra, ary hoatran’ny tsy mbola tonga saina tsara izy raha tafavaoka ny fiara. Lasa nandeha, toa niteny fa hiantso olona, kanefa mbola tsy tafaverina nandritra ny fotoana lavalava nanaovan’i Délire Mada fanadihadiana tamin’ny mpamilin’ilay Sprinter. Teo no nahalalana fa taxi-brousse vao tonga avy any Diego nanao lavalina, ary handeha hody hatory ireo mpamily. Sahiran-tsaina koa ilay mpamily miantso ny tompony (na ny rainy) manazava ny fisehon-javatra Alahady maraina io.

Mba aoka re izay, ary fadio ilay fikafiriana lasantsy amy “point mort” sy famonoana môtro é!

Razaka Oliva

Indro ny anterivava natao ilay mpamily Sprinter, teo no ho eo


FOFIKRI-ILAFY FFPM : Saribao vita amy fako


Ny Akany Avoko FFPM Ambohidratrimo, toerana fitaizana ireo zatovovavy apetraky ny Fitsarana eo ambany fiahian’ny FFPM (Fiombonan’ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara), dia mamokatra an’io karazana arina (saribao) vita amy fako sy ravinkazo io. Hisy fampiofanana mikasika izany eny amy Foibe Fitaizana Kristiana (FOFIKRI) Ilafy. Tafa nifanaovan’ny Délire Madagascar tamy Rtoa Ranivoharimanitra Fanjavola, Talen’ny FOFIKRI-FFPM.

Continuer la lecture


Vakinankaratra: Nahazo birao BCMM


Fotodrafitrasa lehibe, mendrika, misokatra ho an’ny rehetra manakaiky ny vahoaka: no notokonana ny maraina teo tetsy amin’ny fokontany Antsirabe avaratra.Ity birao ity no atao hoe BCMM “Bureau des cadastres Miniers de Madagascar” na Ivotoerana miandraikitra ny kadasitra eto anivon’ny Faritra Vakinankaratra.Ny Piraiminisitra Lehiben’ny governenmanta ny Jeneraly Jean RAVELONARIVO, niaraka tamin’ireo mpikambana vitsivitsy ao amin’ny governemanta no nanome voninahitra ny fotoana teto.
Continuer la lecture