Archives journalières 20 février 2018


GSDM: Ampianarina any an-tsekoly ny “agro-écologie”.


Sekolim-panjakana ambaratonga faharoa (CEG) miisa enina ao amin’ny distrikan’i Vakinakaratra no nanombohana tetikasa PAPAM (Projet d’Appui à l’Amélioration de la Production Agricole). Noho ny fiarahamiasan’ny GSDM, vovonana matihanina amin’ny fampiasana ny “agro-écologie”, nampidirina ho an’isan’ny taranja ao anatin’ny fandaharam-pianarana ny teknika fambolena maharitra. Continuer la lecture


AGRISUD INTERNATIONAL: Azo atao ny mamerina ny tsiron’ny tany.


Fianakaviana 5100 ao amin’ny faritra Itasy mampiasa ny teknika famerenana indray ny tsiron’ny tany. Vokatry ny fahasimban’ny tontolo iainana, tsy mamokatra firy intsony ny tany. Hany ka mihena ny vokatra miakatra. Ho fanampiana ireo tantsaha mpamboly, nitohy ny tetikasa MAHAVOTRA ( MAmboly HAzo sy VOankazo ho antoky ny Tontolo RAhampitso ) izay iantsorohan’ny “Agrisud International”. “Miditra amin’ny tetikasa Mahavotra faharoa isika izao. Continuer la lecture