Socio-eco

TSENA-BARO-PANJAKANA: Nanaja ny 80% ny fepetra takiana ny Ministeran’ny fanajariana ny tany.


Nahazo ny naoty ambony indrindra tamin’ny fanarahana ny dingana rehetra amin’ny tsena-baro-panjakana ny Ministeram-panjakana miadidy ny tetikasan’ny Filoham-pirenena, ny fanajariana ny tany ary fampitaovana (M2PATE) ny taona 2016, araka fitsirihana nataon’ny “Commission Nationale des Marchés » na CNM.

 Voamarika tamin’ny fitsirihana nataon’ity farany tamin’ny taona 2014 sy 2015 fa nahitana ny mangaarahara ny  Sampandraharahan’ny teti-bola eo ambany fiahian’ny Ministeran’ny fitantanam-bola sy ny teti-bola, ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena ary ny Ministeran’ny paositra. “Nanaja 100% ny fitsipika tokony ho arahana ireo tomponandraikitry ny tsena-baro-panjakana amin’ireo sampandraharaham-panjakana ireo”, hoy ny Filohan’ny CNM.

Ny fanajana ny fitsipika mifanaraka amin’ny kaodin’ny tsena-baro-panjakana toy fampitoviana ny fikirakirana ny dosie ny kandida,  ny fangaharaharan’ny  dingana  rehetra ny sivana nanaovana  ny fitsirihana. Rehefa natao izany  teo anelanelan’ny taona 2014 sy 2015, fantatra fa tsy nanaraka izany mihitsy ny tomponandraikitry ny Ministeran’ny  asa vaventy, ny “Air Madagascar”.

Sazian’ny lalana ny  izany fanarahan-dalana izany. Ao anatin’izany ny  tsy fahazoana ny  mikirakira ny tsena-baro-panjakana intsony.

Nirina R.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *