De-Lire

PRAIMINISITRA : tezitra aminareo za !


Nisafoaka tamin’ny mpanao gazety ny Praiminisitra Gal jean RAVELONARIVO fa nifandrombaka nametra-panontaniana izy ireo. Betsaka ny fanontaniana manitikitika no nahatonga izany. Oviana moa no tsy nisy izany ? fa tsy mbola nisy mpitondra naneho hatezerana toa azy sa kosa mamy ny seza ka rehefa mandindona ny fialana dia miseho ny hatezerana ? Maro be no tiana hazava ka aza tezitra e ! araho ny horonan-tsary.

Nirina R.

VIDEO


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *