Socio-eco

FOKONTANY AMBOHINAORINA: Voafitaka ve ny kaominina Sabotsy Namehana nanome alalana hanorina trano?


Raharaha mbola arahina eny amin’ny fitsarana ny ady tany ao amin’ny fokontany Ambohinaorina, kaominina Sabotsy Namehana. Efa misy ihany koa ny taratasy fanohanana avy amin’ny kaominina mandrara ny tsy hikitihana ilay tany mirefy 28 a. Omaly maraina  anefa nisy olona namelatra goailaka, namefy ny ampahan-tany izay nahitana mpitandro filaminana. Niady fototra izy ireo avy eo ary natomboka tamin’ny fotoam-pivavahana izany. Araka ny fanazavana azo, tany manan-tompo io tany io. “Olona folo no tompony io tany io”. Teraka ny ady tany satria olona iray hafa nangataka tany mirefy 3a mahery izay tanim-panjakana mifanakaiky amin’ilay tany voalaza etsy ambony. Ny zava-nitranga anefa lasan’io olona io hatramin’ilay 28 a. Tsara ny mampatsiahy fa efa niafara tamin’ny fandravana trano miisa 14 niorina teo mihitsy izany tamin’ny taona 2006. Nahazo rariny mantsy io olona io.
Anterivava : solo-tenan’ireo olona folo

Tsy nanaiky ireo olona folo ireo ka naka mpisolovava . Rehefa natao ny fanadihadiana, nandefa taratasy ny teo anivon’ny sampandraharahan’ny fanana-tany fa nanao fahadisoana ary niaiky izany. Tokony ilay tany mirefy 3a ihany mantsy no azon’ity olona ity. “Foana hatreo izany ny “titre” milaza fa azy ny tany ka mbola eny am-pelatanan’ny fitsarana ity raharaha ity”. Mampalahelo ny zava-miseho, mbola misy olona manao amboletra manorina trano ihany. Ny mahagaga, hoy ny solontenan’ireo olona folo milaza fa tena tompon-tany, ny nahazoan’ireo nanorina trano fahazoan-dalana tany amin’ny kaominina kanefa ny kaominina izao mihitsy no nanao sonia fanohanana tsy hikitihana ny tany aloha. Nanaitra ny Filoha Lefitry Ben’ny Tanana voalohany ireto fianakaviana ireto mahakasika ny fisian’io taratasy io.
Lany vola aman-karena, betsaka ny tsy manan-kialofana niadiana ny tany ny fianakavian’ireo olona folo ireo. Manaitra ny sain’ny tomponandraikitra voakasika rehetra noho izany izy ireo mba hijery akaiky ny raharaha.
Anterivava : Ben’ny Tanana lefitra faha-3 ( Sabotsy Namehana )

Araka resaka nataonay tamin’ny Lefitry ny Ben’ny Tanana fahatelo eny Sabotsy Namehana, manara-maso akaiky ny toe-draharaha ny kaominina ary ampihaona ny roa tonta. Tsy maintsy hiroso amin’ny fandravana rehefa voamarina fa mbola mandeha eny amin’ny fitsarana tokoa izany.
Lynda A.

HORONAN-TSARY


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *