Catégorie Socio-ecoGRANDES VACANCES 2021 : ARRIVAGE ENTANA MARO AO AMIN’NY BAOLAI


 

Amin’ izao vaninandro izao dia ny hiaka faran’ ny teknolojia no isan’ ny mahasarika ny rehetra maneran – tany. Ny etoamintsika dia ao amin’ ny Tranombarotra « Baolai » etsy Analakely , Soarano ary ao Bazar Be – Toamasina no anisan’ ny ahitana izany .« Ny entana rehetra ato aminay dia « premier choix » daholo. Ary natao mifanandrify hatrany amin’ ny filàna sy fahefam – bidin’ ny tsirairay » hoy ny tompon’ andraikitra. Maro karazany tokoa nyzavatra hita ao ao amin’ ity Tranombarotra lehibe iray ity. Continuer la lecture


MATP : Le PADARNE sera l’occasion d’utiliser l’outil ZAC pour la première fois à Madagascar


Dans le cadre du projet d’aménagement et de développement des abords de la rocade nord-est (PADARNE), un protocole de partenariat est mis en place entre le Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics (MATP) et les 3 Communes concernées à savoir, la Commune Urbaine d’Antanananarivo, la Commune d’Ambohimangakely et la Commune d’Ankadikely Ilafy. Continuer la lecture