Catégorie De-LireNECROLOGIE : Nour’aly un zanatany actif est parti


Papi Nour’aly Nazar’aly a tourné le dos au monde des vivants à l’âge de 94 ans. Ce nonagénaire n’était plus à présenter au grand public malgache. Il était connu dans le domaine de l’humanitaire en matière de bienfaisance envers les plus démunis, dans le cadre de la santé et médecine. Il a beaucoup œuvré en vue de bons résultats des traitements des enfants atteints d’hydrocéphalies, des individus nécessitant les greffes de cornées, l’éradication de la poliomyélite, bref…Pour un ultime hommage au Dr Nour’aly, nous publions in extenso un article que nous avons rédigé nous-mêmes dans les pages du quotidien Diva il y a exactement 10 ans lors de la célébration de ses 84 bougies à Antananarivo. Continuer la lecture


Ndriana Ramamonjy sy “Bruno sy Malala” : Samy nanana ny maha-izy azy


–       Bruno dia miara-mihira lalandava amin’ny vadiny, Malala, midera an-kira. Mifameno ny feon’izy mivady: Malala manao feo mitaona misy fihetsempo, toa feo faharoa kanefa feo voalohany, Bruno kosa manao feo midoboka misy fahefana kanefa feno fitiavana. Niara-miasa tamin’ny mpanakanto ara-pilazantsara frantsay izy fahiny raha tany Bordeaux. Misy ireo tononkirany nosoratan’ny Frantsay iray ary fantatr’olona any ivelany hatrany USA.  Continuer la lecture


Vavaka Tompo ô ! Sitranonao ny Malagasy


Prière prononcée et rédigée par Bernard RASOLOFO,
Ingénieur industriel, Expert Judiciaire en Qualité,
Président de la CAREA (Compagnie des Arbitres Rapporteurs et Experts Agréés près les cours et tribunaux de Madagascar)

Tompo ô ! Mba jereo!

Izahay izay mitoreo,

Fa miatrika ady mafy

Ny vahoaka Malagasy.

 

Amin’ny Coronavirus,

Aretin-doza izay misy,

Mandripaka sy mahafaty,

Sitranonao ny Malagasy!

 

Mandohalika Aminao,

Miangavy ary mitalaho,

Sady miantsoantso mafy:

Sitranonao ny Malagasy!

 

Mangataka famindra-po,

Miaiky heloka tokoa,

Tsy nanao ny tsara fa ny ratsy,

Sitranonao ny Malagasy!

 

Ary mampanantena Anao,

Hiala amin’ny ratsy izay fanao,

Ary hifankatia tsy hifandrafy

Sy ho iray ny Malagasy!

 

Fantatray fa Ianao irery,

No hany manana ny hery,

Handresy ity  aretin-dratsy ,

Koa sitranonao ny Malagasy!

 

Ianao no Andriamanitray,

Aza ilaozanao izahay,

Na koa avela hangasihasy,

Fa sitranonao ny Malagasy!

 

Apetrakay Aminao,

Izao fitarainanay izao,

Tompo ô! Avia malaky,

Sitranonao ny Malagasy! Amena!

 

RASOLOFO Bernard

 


29 Martsa…Tolom-panafahana…Fisaonam-pirenena : « Mitomany valala » manoloana tsangambato isika


Iza amin’ireo mpanao politika efa nifandimby teo Ambohijatovo na Moramanga sy teny Avaratr’Ambohitsaina, sy/na ireo nanao rodobe nampifanojoan’ny kisendrasendra( ?) no tena mandova ny fitiavan-tanindrazana nahafatifaty (foana , dsanatria) ny mpitolona tamin’ny taona 47 ? Iza no sahy hiteny fa tsy nohetsehan’ny tombony ho azy manokana ireo nijoro eo anatrehan’ny tsangambaton’ny tantara ? Iza no nandeha tsy novoizina te-hiseho am-pitiavana (tokoa) amin’ny fanompoana ny fireneny ? Tsy fanamarihana ny « faharesena » nanoloana ny « paika politika » nataon’ny mpanjanaka ve no anton’ny fanamarihana ny 29 martsa hatrizay hatrizay ? Satria misy, ary mbola hisy hatrany ny sarivongana mpanompo « hery hafa » tsy miady ho amin’ny tombotsoa itambaran’ny Gasy mihitsy. Continuer la lecture


RATSIRAKA Didier Ignace : Tsy maintsy ilaina (?)


Lahatsoaratra niseho an-gazety tamin’ny 07 oktobra2011 ity…. Fanahy iniana avoaka eto ho fahatsiarovanay eto amin’ny delireMadagascar  azy…

Noho ny antony tsy fisian’ny trano isitrihany eto Madagasuikara no mbola tsy ahatongavan-dRatsiraka, hoy ny mpomba azy eto an-toerana. Tsy nahazo fahazoan-dalana hiditra eto Ratsiraka, hoy ny Gazety namana. Ratsiraka dia manana ny heviny mikasika ny famahana ny olana eto Madagasikara, hoy ireo mpiara-dia aminy manokana. Fa Ratsiraka dia olan’ity Madagasikara ity,hoy ny fanazavan’izy tenany, tamin’ny fotoan’andro nahateo amin’ny fitondrana azy. Continuer la lecture


Rano? Ilaina saingy lasa olana…


Mahafinaritra ilay resaka hifanentanana hoe : « Sasao  ny tananao ». Inona tokoa moa no lanjan’izany rano izany eo amin’ny fiainan’ny mponina amin’ny andavan’andro ? Tsy haingo io na haitraitra, ary tsy manavaka na iza na iza fa ilain’ny rehetra. Mahavita dia lavitr’ezaka manodidina ny 6 kilaometara ny mpantsaka rano vao mba mahazo rano ho fisotro sy ho fisasanana hanaovana ny kenokeona andavan’ando raha ny tontolo iainan’ny Gasy amin’izao fotoana izao. Tena mandeha lavitra ny tanàna izany ry Ravaomaria e ! Mandany fotoana ela satria io 6 km io dia adiny iray (raha haingana indrindra) no hanaovana azy. Dia inona moa no fahadiovana azo amin’izany ? Aiza no hisy rano hariam-potsiny amin’ ity tanana ho sasana madio ity? Continuer la lecture


JOB : En réconfort à Joba et Arindranto.


 • Puisque ton nom est céleste
 • Même si de tout rien ne reste,
 • Ta foi en Lui ne sera ébranlée
 • A ton Dieu reste accroché.

 • Vois tes amis, ton entourage,
 • Le peuple divin t’encourage
 • Devant la perte des richesses,
  De ta droiture vainc la détresse,

 • Car Lui restituera tes biens.
 • Dieu n’a pas défait les liens,
 • Sa main bénie te donnera
 • Encore plus que tu n’en as.

 • Puisque ton nom est puissant,
 • Sois le témoin devant Satan
 • Que tu ne quitteras ton Dieu
 • Et tu es chéri à ses yeux.

 

Mi, alias Razaka Ralphine Manantenasoa.

Inspiration de la mère à l’annonce de la nouvelle.

Mahanoro 15 février 2019, 18.00 heures

 

P1240616