Catégorie ActusORANGE MADAGASCAR: Feno 10 taona nanohanana ireo tetikasa mampiasa ny fanavaozana ara-tsosialy


Manana ny mampiavaka azy ny POESAM 2020. Notanterahina  ny  18 jona 2021 teny Ankorondrano ny fizarana ny amboara sy ny loka ho an’ireo tetikasa malagasy mampiasa ny fanavaozana ara-tsosialy mendrika  indrindra  ka nandray anjara tamin’ny fifaninanana POESAM (Prix  Orange  de l’Entrepreneur Social  en Afrique et  Moyen-Orient ), taona 2020. Continuer la lecture


Campagne de vaccination en milieu carcéral : 130 détenus ont été vaccinés à la maison centrale d’Antanimora


A l’initiative du ministère de la Justice, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix (PBF), le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), une campagne de vaccination au covishield s’est tenue ce mercredi à la Maison Centrale d’Antanimora.

Cette initiative a été organisée en tenant compte du principe « ne laisser personne de côté ».

Suite aux diverses sensibilisations sur les enjeux de la vaccination contre le covid-19 menées la veille à Antanimora, 130 détenus se sont inscrits pour se faire vacciner ce jour.

La maison carcérale d’Antanimora est caractérisée par une surpopulation carcérale, on y compte actuellement plus de 3300 détenus. L’exiguïté de l’espace ne permet pas toujours le respect des distanciations sociales et accroit la vulnérabilité des détenus d’être atteint par le covid-19. Continuer la lecture


Filan-kevitry ny minisitra: Niova ny Lehiben’ny Etamazaorin’ireo Tafika (Chef de l’État-Major des Armées)


Nisy ny Filankevitry ny Minisitra manokana notanterahinaandroany tamin’ny alalan’ny « visioconférence » izay notarihin’nyFiloham-pirenena Andry Rajoelina ary nahitana ny Praiminisitra sy
ireo minisitra vitsivitsy.
Tapaka nandritra izany, araka ny tolo-kevitry ny Minisitry nyFiarovam-pirenena, ny fanendrena ny
Général de Division SAHIVELOLala Monja Delphin, ho Lehiben’ny Etamazaorin’ireo Tafika (Chef
de l’État-Major des Armées)


GREEN YELLOW MADAGASCAR : Les travaux d’extension de la centrale d’Ambatolampy vont démarrer en ce mois de juin 2021


Une réduction significative de couts de production de la JIRAMA. Dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et suite au succès de la phase 1, JIRAMA et GreenYellow Madagascar (GYM) ont conclu un accord portant sur l’extension de la centrale d’Ambatolampy afin de porter sa capacité de 20 à 40MWc ainsi que 5MWh de batterie. Continuer la lecture


ORANGE SOLIDARITE MADAGASCAR : Mitohy ny fananganana « village orange »


« Village orange » faha 27 ny eny amin’ny kaominin’ambanivohitry i Masindray. Natolotra tamin’ny fomba ofisialy ny 11 jona 2021 ireo fotodrafitr’asa mandrafitra ity « Village orange » eny Masindray ity. Vita tamin’izany ny fanavaozana ny sekoly fanabeazana fototra (EPP), ny fanamboarana tambohon’ny sekoly, « chalet » hialokalofan’ny mpianatra, nametrahana zaridaina, nasiana fitoeran-drano sy  toerana fanasana tanana ary paompy fatsakana. Ao anatin’ny « Village orange »  ny fanampiana ataon’ny orange solidarité ho fampitaovana ireo toerana mikarakara ny reny sy zaza. Noho izany dia nasiana herinaratra azo avy amin’ny masoandro ny toera-pitsaboana Centre de Santé de Base de niveau 1 (CSB I) ary ny Centre de Santé de Base de niveau 2 (CSB II) kosa dia nofenoina fitaovana isan-karazany.

Hevitra avy amin’ny ONG Taratra no nahafahana nanao izao asa izao fa ny orange solidarité Madagascar no nanantanteraka ny asa ho fanampiana ny mpiara-belona sy ny vehivavy. Tsy adino noho izany ny ONG Taratra fa nananganana trano nomerika ho an’ny vehivavy izay any Anjozorobe.

Marihana fa tonga nanolotra izao zava-bita izao ny filohan’ny orange solidarité Madagascar, Josie Randriambeloma, ny ben’ny tanàn’i Masindray, Stela Marius Andrianomenjanahary, filohan’ny ONG Taratra, ny solotenan’ny ministeran’ny fahasalamana sy ny fanabeazam- pirenena ary ireo tomponandraikitra isan-karazany eny an-toerana.

Ra-Nirina


ZAVA-KANTO: FENO 55 TAONA I DADAVY


RANAIVOARIVELO Randriantsoavina David Jean no anarany, Zaza faharoa amin’ny Mpiray tampo aminy izy ary teraka tao Ambondrona ny 03 Marsa 1947. Manam-bady tokana ary niteraka zaza efatra izay efa nahazoany zafikely sivy hatreto.

OVIANA NO NANOMBOKA TEO AN-TSEHATRA  DADAVY ?

 Ny taona 1965, Raha nandalo tao Anjozorobe ny Riankira Ambohijatovo Avaratra dia nasain’ny Zokiny lahy nanao dihy misy fampiakarana tongotra any an-katoka  izy ka dia gaga sy nitehaka mafy ny Mpijery manontolo.

Ny  05 Jona 1966, dia nolokoin’ny Zokiny menamena ny orony, mangamanga ny masony, fotsifotsy  ny molony ary nampanaoviny ny akanjon’ny dadabeny ka rehefa nosesefany lamba ny kibony sy ny fitombenany dia  nandray anjara tamin’ilay fampisehoana natao tao amin’ny Sahan-dRabobalahy ao Anosipatrana izy telo mirahalahy  ka nitondra anarana hoe : Daved Randria, izay nalaina avy tamin’ny anarany  hoe : David sy ny an’ny zandriny hoe :Edmond ary ny an’ilay zokilahiny hoe : Randrianjanaka ; ka raha tsarina izany dia ity Zokilahiny atao hoe : Randrianjanaka Raymond Nestor ity no tena nahatonga azy ho mpanao HATSIKANA ary mbola nanipy azy ihany koa ho tonga teny AN-TSEHATRA. Continuer la lecture