TRANOMBAROTRA BAOLAI Socio-eco

TRANOMBAROTRA « BAOLAI »: Manao fihenam-bidy


Amin’ ny vaninandro Taombaovao toy izao dia maro ireo izay te hanolotra fanomezana miavaka hoan’ ireo olona akaiky azy. Manana tolotra mifanojo amin’ izany indrindra ny Tranombarotra « Baolai », izay manao ny fihenam – bidy amin’ ireo entana loha laharana amin’ ny kalitao samihafa ao aminy hatramin’ ny faran’ ny volana Janoary 2021. « Maro isankarazany ny zavatra azo fanomezana ato aminay izay ho hita ao amin’ny Bazar be Toamasina, etsy Soarano sy Analakely. Ary natao mifanaraka amin’ ny filana sy ny fahefa-mividin’ny be sy ny maro hatrany. Ao ny panneaux solaires mono sy polychristalline, laser tv 100  » sy ny Smart tv ary télé led misy manomboka 19  » ka hatramin’ 75  » (misy antoka 1 taona daholo), synthétiseur, machine à laver, subwoofer, climatiseur portatif, four micro-onde, table de mixage, lecteur divx/dvd, réfrigérateur, fer à lisser ( volo ), Gsm,… » hoy ny tomponandraikitra. Ny antsipirian’ izany rehetra izany dia hita ao amin’ ny « site web » pejy fb : baolai ary ao amin’ ny 033 37 968 88 (amin’ ny ora fiasana). Dia ho taom – baovao feno fifaliana tokoa, ity taona 2021 miaraka amin’ ity Tranombarotra lehibe iray ity.


Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *