ex-militaire-1 Socio-eco

HETSIKA MIARAMILA TRANAINY : Tsy miombon-kevitra ny Tantsambo


Naresaka be ny fanambarana nataon’ny “ex-militaires” miomana handray andraikitra manoloana ny raharaham-pirenena. Tsy iza ireo efa ireo miaramila misotro ronono sy miaramila tranainy.
Tsy miombon-kevitra amin’izy ireo kosa anefa ny “ex-matafs” na “ex-marins” tao amy Tafika an-dranomasina malagasy, dia ireo Tantsambo tranainy izany. Malalaka ny tsirairay sy ny isam-batan’olona haneho ny heviny hoy izy ireo. Tsy manameloka ireo miaramila tranainy namany antsoiny hoe “biffins” izy ireo. Na izany kosa aza anefa, dia nilaza ny “ex-matafs” fa na dia efa tsy miaramila eo ambany fanevam-pirenena intsony aza izy ireo, dia mitana sy manaja lalandava ny fitsipika sy tandrohasina mifehy ny Tafika manao hoe: “La discipline faisant la force principale des armées…”. Araka izany dia sady tsy manasohaso fitondram-panjakana ry zareo no sady tsy manameloka sy tsy manoman-tena ho mpanongana koa. Manindry anefa ny “ex-matafs” fa na dia tsy mbola manana fikambanana mijoro ara-panjakana aza izy ireo, dia misolontena ny maro an’isa mazoto manao fivoriana ara-potoana ireo tratra antso nanao fihaonambe tetsy Ambohijanahary Antehiroka. Malalaka anefa ny Tantsambo tsirairay hanao politika na tsia.
Marihina fa nitarika ny fivoriana tsy ara-potoan’ny “ex-matafs” ny ancien Capitaine de Vaisseau Rajaonarivelo Philippe sy ny ancien Maître principal Raberanto Bob, Doyen, Sensei haiady tao amin’ny Marine.
Razaka Oliva


Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *