Catégorie SportBaolina kitra malagasy: Mitaky fanorenana ifotony ny K2HB


Tao aorian’ny nahalany an’i Ahmad ho filohan’ny  “Confédération Africaine de Football ) CAF, dia mahatsapa ny Komity Hamerina ny Hasin’ny Baolina kitra Malagasy  ( K2HB ) fa betsaka ny olana sedrain’ny baolina kitra eto Madagasikara amin’ny fanatanterahana ireo fifidianana isan’ambaratongany, toy ny seksiona, ny ligim-paritra, ny Federasiona malagasin’ ny baolina kitra (FMF). Continuer la lecture