Catégorie Socio-ecoFACULTE DES SCIENCES : Namelabelatra ireo andraikitra eo amin’ny lafiny Tontolo Iainana sahanin’Ambatovy


Nandray  anjara  tamin’ny  famelabelaran-kevitra  izay  nomanin’ny sampam-pianarana « Mention E- CES (Entomologie- Cultures, Elevage et Santé) sy ny « Mention Biologie et Ecologie Végétales » avy ao amin’ny « Faculté des Sciences » eo anivon’ny Oniversiten’Antananarivo, teny Ankatso, ny 17 jona 2022, Ambatovy. Continuer la lecture