Catégorie Socio-ecoCENTRE AKANY AVOKO FFPM : Réouverture officielle du site de Faravohitra


« …et dans ce lieu j’établirai la paix – oracle du SEIGNEUR, du tout-puissant ». C’est à travers ce message de Dieu par l’intermédiaire du prophète Aggée (chap. 2, vs 9b) que la FFPM (Fédération des Eglises Protestantes de Madagascar) a orienté le culte d’action de grâce organisé à l’occasion de la réouverture officielle du centre de prise en charge et de réinsertion sociale des filles mineures placées sous tutelle judiciaire, sis à Faravohitra. Continuer la lecture


ANDREAS’DAY : Un jubilé spécial


Si les communs des mortels, entre autres ecclésiastiques et laïcs rompus, souhaitent et apprécient qu’on leur organise au terme de leur carrière un jubilé en guise de reconnaissance et de gratitude de la part de la communauté (de croyants), Richard Andréas ancien Directeur Général du SALFA (Sampan’Asa Loterana momba ny Fahasalamana) affiche une réaction tout à fait différente.

Continuer la lecture


“Ny fanampiana ny an’ny Atsimo izao tokony imasoana fa tsy ny adi-poko”.


Mikaon-doha fatratra ireo avy any amin’ny faritra Androy izay mahatsapa fa voatonotonona manoloana ny raharaha Ankaraoka Anjozorobe. Nivory ireo zanak’Androy ny 03 Martsa lasa teo mba itadiavam-bahaolana haingana mahakasika io raharaha io. Samy miaro ny rambony tsy ho tapaka izy ireo ka nilaza fa tokony hifampiresaka ireo voakasika amin’izany dia ny tompon-tany sy ny mpanofa. Nambaran’ny Loholona MAMITIANA Fabergé fa hisy ny fanambarana natao kanefa noho ny fandaminana sy ny resaka amin’ny ara-drazana dia atao amin’ny manaraka izany. “ Nifanaraka koa ny rehetra fa tsy misy olona manambara fa feon’ny Androy izay havoaka amin’ny haino aman-jery”. “Niteny amin’ny anarany manokana ireo nanao fanambarana ireny fa tsy nifampierana”, hoy izy. Miantso fitoniana noho izany ny zanak’Androy.” Ny ady atao amin’ny kere any Atsimo izao no tokony iraisan-kina”.

AUDIO : MAMITIANA Fabergé

Marihina fa nisy loholona vitsivitsy nanatrika ny fivoriana toy ny loholona KOLO Roger, MAMITIANA Fabergé. Mbola hanao fanambarana miaraka ireo zanak’Androy ireo.

Lynda A.

MAMITIANA Fabergé ( loholona )