Catégorie EditoRATSIRAKA Didier Ignace : Tsy maintsy ilaina (?)


Lahatsoaratra niseho an-gazety tamin’ny 07 oktobra2011 ity…. Fanahy iniana avoaka eto ho fahatsiarovanay eto amin’ny delireMadagascar  azy…

Noho ny antony tsy fisian’ny trano isitrihany eto Madagasuikara no mbola tsy ahatongavan-dRatsiraka, hoy ny mpomba azy eto an-toerana. Tsy nahazo fahazoan-dalana hiditra eto Ratsiraka, hoy ny Gazety namana. Ratsiraka dia manana ny heviny mikasika ny famahana ny olana eto Madagasikara, hoy ireo mpiara-dia aminy manokana. Fa Ratsiraka dia olan’ity Madagasikara ity,hoy ny fanazavan’izy tenany, tamin’ny fotoan’andro nahateo amin’ny fitondrana azy. Continuer la lecture


Fanjakana tan-dalàna : Sao mba ao Ambohidahy no vaha-olana ?


Azo hamaritana ny loko mainty ho lasa fotsy ve ny lalàna velona eto amintsika eto? Aleo kosa mba hifanarahana fa ny fotsy dia fotsy, ary eo ambonin’izay fahafotsiana izay no hanoratana amin’ny ranomainty mazava tsara izay lalàna tokony harahina sy hampanjakaina. Tompon’antoka amin’ny fiarovana ny lalàna fototra mampijoro ny fitondrana eto amintsika eto, ny etsy Ambohidahy etsy. Koa rehefa ireo no mangina dia “marina” izany ny fihetsiky ny mpitondra. Izany tokoa ve? Continuer la lecture


Fanjakana tan-dalàna : Sao mba ao Ambohidahy no vaha-olana ?


Azo hamaritana ny loko mainty ho lasa fotsy ve ny lalàna velona eto amintsika eto? Aleo kosa mba hifanarahana fa ny fotsy dia fotsy, ary eo ambonin’izay fahafotsiana izay no hanoratana amin’ny ranomainty mazava tsara izay lalàna tokony harahina sy hampanjakaina. Tompon’antoka amin’ny fiarovana ny lalàna fototra mampijoro ny fitondrana eto amintsika eto, ny etsy Ambohidahy etsy. Koa rehefa ireo no mangina dia “marina” izany ny fihetsiky ny mpitondra. Izany tokoa ve?

Continuer la lecture


Baka : Tsy haintsika ny manala azy


Mandritra ny sivy volana eo ho eo ny tanora no manomana ny fanadinana baccalauréat rehefa tody eo amin’ny  12 taona ngarangidina  nianarana hatrany amin’ny garabola. Misy ny hambinina kokoa, na mitsambikimbikina dia ikohizan’ny mpiray monina fa mahay sy tapitr’ohatra ka na dia vao 13 taona monja àry ilay « zaza » dia hiatrika io fanadinana io. Tsara izany e !  Continuer la lecture


Populisme


L’intérêt général passe avant tout ! C’est l’impression que semble vouloir donner les tenants actuels du régime. D’importantes décisions censées servir l’intérêt du petit peuple ou du plus grand nombre ont été prises.

Continuer la lecture


ADILAHY POLITIKA : Tsy ankivoaka ny Tenin’andriamanitra


C’est possible et faisable! Soyons honnête, efforçons-nous d’être juste, essayons de réfléchir et de garder le calme et le sang-froid. Faisons profil bas, témoignons repentance et humilité. Pourquoi tout cela? Parce que les Ecritures Saintes ne sont pas toujours faciles à recevoir… Il est des versets que l’humain pourrait considérer de sévère comme les paroles du vieux Job quand il s’adresse à son épouse dans le chap. 2 verset 10: « Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Et le malheur, pourquoi ne l’accepterions-nous pas aussi? Moa ny soa ihany va no horaisintsika avy amin’Andriamanitra, fa tsy ny ratsy koa? »…  Continuer la lecture